top of page

Prywatność

I. Korespondencja
Wykorzystujemy dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytania otrzymane poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w zakładce „kontakt” na stronie bizon.marketing. Otrzymane dane zostaną użyte wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie i ewentualnego przedstawienia oferty.
II. Cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika bizon.marketing
W ramach bizon.marketing stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
W ramach bizon.marketing stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„podstawowe” pliki cookies, umożliwiające korzystanie ze strony bizon.marketing, np. prawidłowe wyświetlanie obrazków.
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych bizon.marketing;
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z bizon.marketing strona może nie działać poprawnie.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w bizon.marketing chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
A. Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez bizon.marketing źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.
B. Google Ads (cookies)
Google Ads wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez bizon.marketing oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci Google Ads.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.
III. Twoje prawa
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:
1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
3. dostępu do danych osobowych;
4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
5. przenoszenia danych osobowych;
6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.
IV. Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: kontakt@bizon.marketing.
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt e-mail: kontakt@bizon.marketing.

bottom of page